Nieuws

25 januari 2019

Clips in de Klas werkt samen met kinderen in het basisonderwijs aan videoprogramma’s met een educatief karakter. Kinderen zijn een kwetsbare doelgroep en daarom is nog belangrijker om uiterst zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, beeldmateriaal en privacy. 


Clips in de Klas verzamelt geen persoonsgegevens van kinderen in een database. Ook worden er geen persoonlijke gegevens gekoppeld aan beeldmateriaal.

Gebruik van beeldmateriaal

Veel projecten van Clips in de Klas zijn voor interne vertoning op school en worden niet gepubliceerd in enigerlei vorm. Voor publicatie op de bekende publieke kanalen als YouTube en Facebook en andere openbare kanalen wordt altijd toestemming van de ouders/verzorgers van de kinderen die herkenbaar in beeld zijn gevraagd. Via een toestemmingsformulier/vrijwaringsverklaring vragen wij de ouders/verzorgers akkoord te gaan voor het gebruiken van beeldmateriaal. We lichten hier in toe voor welke doeleinden en op welk platvorm de gegevens openbaar worden gemaakt. Het is te alle tijden mogelijk om de eerder getekende vrijwaringsverklaring in te trekken. Ouders/verzorgers kunnen dit kenbaar maken via de contactpagina. Het beeldmateriaal wordt dan direct verwijderd van het publieke kanaal.

Opslag van beeldmateriaal.

In de projecten van Clips in de Klas filmen de kinderen altijd zelf. Na afronding van een audiovisueel project wordt het ruwe beeldmateriaal dat door de kinderen is verzameld vernietigd. Ten behoeve van de opdrachtgever wordt de masterfilm digitaal gearchiveerd.

Minderjarigen

Voor het verwerken van persoonsgegevens van kinderen (tot 16 jaar) gelden in de AVG aparte regels. Clips in de Klas verwerkt enkel persoonsgegevens van minderjarigen ten behoeve van de toestemmingsverklaring van de ouders/verzorgers.

Opdrachtgevers

Van opdrachtgevers verzamelen wij de gegevens ten behoeve van opdrachtovereenkomst en facturering (artikel 6 lid EU-AVG 1b). Deze bewaart Clips in de Klas tot uiterlijk een jaar na de laatst uitgevoerde opdracht en niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Opdrachtgevers kunnen deze gegevens ten alle tijden opvragen.

Cookies

Clips in de Klas gebruikt eenvoudige tools (cookies) om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere opvragingen van pagina’s en het klikgedrag van gebruikers worden ingezien.

 

19 november 2014

 

Soms lijkt het wel of kinderen en ouderen in verschillende werelden leven. Maar wat gebeurt er als kinderen een kijkje nemen in de wereld van de oudere toen die ook een kind was?

Voor altijd 10 
is een filmproject voor en door kinderen van 10 jaar en ouderen boven de 75. Het initiatief van Clips in de Klas en Stichting Radius gaat van start in de gemeente Oegstgeest. Kinderen van basisschool De Vogels en de Hofdijckschool ontmoeten 75-plussers en gaan met elkaar in gesprek over dat wat ze met elkaar gemeen hebben: de kindertijd! 


Het project wordt mogelijk gemaakt door Fonds 1818, Lang Leve Kunst en Gemeente Oegstgeest.

 

 

 

17 november 2014

fonds 1818
Fonds 1818 heeft ondersteuning toegekend voor de uitvoering van het filmeducatieproject Voor altijd 10. Het unieke project waarin kinderen en ouderen uit Oegstgeest elkaar gaan ontmoeten en filmen kan daardoor doorgaan! Eerder zegden Lang leve Kunst en de gemeente Oegstgeest al ondersteuning toe. Het project wordt uitgevoerd door Stichting Radius en Clips in de Klas. 

 

 

 

20 augustus 2014

A&SClips werkt graag samen met andere organisaties. Dit schooljaar zijn daarom een aantal workshops van Clips opgenomen in het cultuuraanbod van Art & Sofie.

Art & Sofie is als cultuuraanbieder actief in de provincie Utrecht, en is deskundig op het terrein van kunstzinnige en filosofische vorming van kinderen. 

De lessen van Art & Sofie haken in op het natuurlijke vermogen van kinderen om de taal van kunst te begrijpen. Het filosoferen met kinderen wordt daarbij vaak als middel ingezet.


Clips gaat voor Art & Sophie van start met een drietal workshops fotografie, video en mediawijsheid.

 

 

20 juli 2014

Clips in de Klas en Stichting Radius ontwikkelen momenteel een bijzonder project voor schoolkinderen en ouderen in Oegstgeest.  


Kinderen van diverse basisscholen en ouderen (75+) zullen met elkaar in contact worden gebracht, en elkaar ondervragen over hun kindertijd. Beide leeftijdsgroepen leggen dit vast met de camera.

speeltuin
De filmlessen aan de ouderen worden gegeven door de kinderen, en voor dit projectonderdeel heeft Lang Leve Kunst steun toegezegd. Lang Leve Kunst is een meerjarenprogramma dat cultuurparticipatie door ouderen wil stimuleren. 

 

 

 

 

17 juli 2014

Zomerschool

Ook dit jaar was Clips weer van de partij op de Zomerschool. Rond vijfendertig Leidse kinderen uit groep 6 en 7 van verschillende basisscholen hadden zich opgegeven voor 1 of 2 weken extra les.Erg? Niet bepaald! De kinderen volgden een superleuk programma, en maakten o.a. een film, dit jaar o.a. ook een echte commercial. 

De Zomerschool is een aanvullend lesprogramma voor leerlingen die het denkniveau hebben om naar de HAVO of het VWO te kunnen, als ze een extra zetje krijgen op het gebied van taal. De Zomerschool wordt georganiseerd door Stichting Jes Rijnland en de gemeente Leiden.


Lees meer >>

 

 

20 maart 2014

jonge meeuw


Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naar toe?  Binnen dit thema maken Flevolandse kinderen van groep 8 volgende week een poëtisch film over zichzelf. De lesmodule wordt uitgevoerd door Clips, en is onderdeel van de ontwikkeling van de nieuwe cultuurleerlijn met kwaliteit in Flevoland. 

 

De aftrap gaat plaatsvinden op KBS De Golfslag in Swifterbant. In een culturele projectweek maken de kinderen uit groep 8 kennis met 'abstactie en sfeer' binnen film en fotografie en passen dit toe in een eigen film. 

Het project is onderdeel van De Culturele Haven en wordt ontwikkeld vanuit de regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de provincie. Vanaf het schooljaar 2013-2014 doen drie basisscholen mee aan de cultuurlessen, excursies, workshops en de projectweek. 

 

07 maart 2014

Kinderen van de Plusklas van de Josephschool maakten samen met Clips en Technolab een mini-documentaire voor burgemeester Lenferink.


De burgemeester van Leiden had aan de kinderen gevraagd wat zij van de Plusklas vinden en wat zij verder nog heel graag met de Plusklas zouden willen doen. De plusklas-leerlingen maakten hierover een minidocumentaire, die Abel en Merit namens alle leerlingen aan de burgemeester aanboden.

Voor de film bedachten de kinderen zelf het scenario, bedienden camera en geluid en maakten animatiefilmpjes. Het resultaat is een verrassende inkijk in het onderwijs voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.   


Na de officiële première van de film in de raadszaal kregen de kinderen een bijzondere rondleiding van de burgemeester door het stadhuis.

Bekijk de film 

 

 

 

 

Bekijk de foto's

08 februari 2014

Clips heeft gloednieuwe filmspullen. Afgelopen woensdag hebben kinderen van de Josephschool er voor het eerst mee gedraaid.


De kinderen kunnen nu als echte professionals aan de slag als cameraman/vrouw, geluidsman/vrouw, belichter, reporter en regisseur. Het is wel een gesjouw met de zware apparatuur, maar voor een mooie film heb je dat er voor over.

De nieuwe set bestaat uit een Panasonic full HD camera, een RØDE geluidshengel, 2 softboxen en een veldmonitor.

 

 

Bekijk de foto's

21 januari 2014

bplusc

Vanaf het schooljaar 2014-2015 zullen een aantal film- en mediaworkshops van BplusC door Clips in de Klas worden uitgevoerd.


In het Cultuur Vrij pakket van BplusC zal een filmworkshop aan groep 7/8 worden aangeboden. In het Cultuur Plus pakket worden filmworkshops voor groep 5/6 en 7/8 ondergebracht.

De workshops van Clips worden opgenomen in de BplusC gids van volgend jaar en zijn dan door de basisscholen bij BplusC te boeken. 

 

20 januari 2014

Clips in de Klas heeft een uitstapje gemaakt naar het voortgezet onderwijs. Op uitnodiging van Technolab heeft Clips een filmworkshop verzorgt voor leerlingen uit 5 VWO. 


De workshop was onderdeel van het project 'Leren over Leven'. 5 VWO-leerlingen volgden colleges en onderzoekspraktica op het gebied van oncologie, neurologie en veroudering. Op vrijdag 10 januari kregen de leerlingen de hele middag de tijd om hun ervaringen met hun eerste stappen in de wetenschappelijke wereld op film vast te leggen. 

camera loopt


'Leren over Leven' is een onderwijsprogramma voor het voortgezet onderwijs en is een initiatief van Technolab met diverse Leidse partners (o.a. het LUMC, Naturalis, middelbare scholen en bio-science bedrijven). Het doel van Leren over Leven is dat jongeren zich meer bewust worden van hun talenten op het gebied van Natuurwetenschap en Techniek.


Bekijk hier de film van de leerlingen: 

 

 

 

18 januari 2014

kubus


Kinderen uit de plusklas van de Josephschool in Leiden maken
 samen met Technolab en Clips in de Klas een korte film over hun onderwijs.  


De film die de kinderen gaan maken zal gaan over de speciale lessen voor meerbegaafde kinderen. Wat vinden zij er leuk en uitdagend aan, waarom is het belangrijk en wat hebben de kinderen zelf nog voor ideeën en wensen? Daarnaast is het maken van een eigen film natuurlijk op zichzelf al een spannende en uitdagende opdracht!   

Het filmproject is in januari van start gegaan. De film wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Leiden. Begin maart zal burgemeester Lenferink de film officieel van de kinderen in ontvangst nemen.

 

13 november 2013

jongen jaren 30

Clips in de Klas is volop in beweging en werkt aan een aantal nieuwe veelbelovende projecten. Samen met Stichting Radius en de gemeente Oegstgeest wordt een intergenerationeel filmeducatie project ontwikkeld voor jong en oud in Oegstgeest.

Ook gaat Clips de uitdaging aan om samen met Technolab Leiden een aantal workshops te geven. Kinderen uit het primair en voortgezet onderwijs leren niet alleen over techniek, maar maken er ook een film over.

Voor de Jan van Nassauschool in Den Haag verzorgt Clips in de Klas in november 6 videoworkshops voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Tot slot is Clips in Klas in de running om deel te nemen aan een 'Artist in residence' project op basisschool de Klim in Utrecht. Als het door gaat (spannend!) zal Clips 3 maanden lang een videolokaal inrichten op de school en van daaruit workshops geven en verslag doen.  

 

05 september 2013

Zomerschool

Clips in de Klas verzorgde deze zomer de videoworkshops van de Zomerschool in Leiden. Binnen een week maakten de leerlingen samen een film over het centrale thema van de week. Dit jaar waren de thema's: 'Een robot als vriend' en 'dierproeven'. 

De Zomerschool is een school voor beloftevolle, leergierige en ambitieuze leerlingen uit groep 6 en 7. Voor leerlingen die het denkniveau hebben om naar de HAVO of het VWO te kunnen, als ze een extra zetje krijgen op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat. Voor leerlingen die weinig mogelijkheden hebben om in de zomer activiteiten te ondernemen. De Zomerschool wordt georganiseerd door Stichting Jes Rijnland.


Update 13 november: Van de 35 leerlingen die dit jaar hebben deelgenomen aan de Zomerschool Leiden hebben 29 leerlingen aangegeven 'heel tevreden' te zijn met de filmworkshops van Clips in de Klas. Slechts 6 leerlingen gaven aan 'tevreden' te zijn. Het onderdeel film maken scoorde dan ook zeer hoog op de ranglijst van meest favoriete onderdelen van het lesprogramma.

Lees meer >>

 Bekijk hier een film die de kinderen van de Zomerschool hebben gemaakt

 

 

videobeelden in de leader: http://www.hitenrun.com

 

 

 

03 april 2013

speeltuinVandaag heeft groep 5 van de Lucas van Leydenschool ouderen geinterviewd bij speeltuinvereniging Zuiderkwartier.

 

Van de website van OBS Lucas van Leyden: 

 

Al een paar weken geeft Casper Sikken videolessen aan groep 5A. De kinderen kregen les over de werking van een camera, belichting, geluid enz. Vorige week mochten ze dit in praktijk brengen en interviewden zij senioren van Radius over hun kindertijd. De senioren hadden de junioren veel te vertellen over vroeger en de kinderen kregen een goed beeld van hoe het zo'n vijftig jaar geleden was (op school, in de oorlog, tijdens vakantie.....). Binnenkort kunnen de kinderen hun zelfgefilmde interview op school bekijken. Klik hier voor de foto's.

 

 

 

21 december 2012

levende klassenfoto"Waar wil jij goed in zijn in het jaar 2022?" Dat was de vraag die de kinderen van groep 8 van basischool Het Zand moesten beantwoorden een paar dagen voor de gastles van 'video-meester' Casper. Niemand wist precies waarom maar afgelopen donderdag werd het duidelijk: het instructielokaal van groep 8 was omgetoverd in een heuse televisiestudio.


"We gaan een klassenfoto maken", vertelt Casper, "geen gewone foto zoals jullie allemaal kennen, maar een bewegende en pratende foto, een klassenfoto op video!"
Voordat de kinderen op de 'foto' gingen werd eerst in groepjes geoefend op de gang: hoe maak zonder met elkaar te praten, een mooie compositie voor een groepsfoto?"
Daarna begon het echte werk: camera, licht, geluid.....en.....actie! Alle kinderen vertelden 1 voor 1 voor de videolens waar zij over 10 (!) jaar graag goed in zouden willen zijn. "Ik wil in 2022 heel goed zijn in het besturen van vliegtuigen," vertelde Peter. En Hilal wil in 2022 heel goed zijn in paardrijden, tekenen en verhalen schrijven. Jack wil graag goed zijn in mensen opereren.

Na 1 keer oefenen staat de levende klassenfoto er echt op. Ook juf Sandra en meester Karl mogen natuurlijk niet ontbreken. "Echt ontzetten leuk...", volgens juf Sandra. Ook de meester is enthousiast "de kinderen deden heel goed mee, ze vonden het echt super interessant."
De workshop werd verzorgd door Casper Sikken: "Ik vond het ontzettend spannend en leuk om te doen. Ik had geen flauw idee of het idee zou lukken, maar de groep deed super goed mee".
Wie het eindresultaat wil zien moet even wachten. In 2022 wordt het filmpje op internet gezet en zal te vinden zijn met de zoektermen: levende klassenfoto, groep 8, Het Zand 2012.

 

 

 

linkedin wit2 linkedin wit2 facebook wit2Mediawijzertwitterwit2

  Nieuwsbrief

 Meld je hier aan voor
 de nieuwsbrief

  Contact

 icon-phone  06.26504561

 icon-email  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Postadres:

Lorentzkade 71
2313 GE Leiden